Pomaganie jest łatwe – Wakacyjna Kropla Życia 2014 za nami!

Podczas tegorocznej edycji Plaża Open, przeprowadzona została akcja Wakacyjna Kropla Życia, mająca na celu promowanie poprzez sport idei oddawania krwi oraz rejestracji w Banku potencjalnych Dawców Szpiku. Dzięki osobom, które przyłączyły się do akcji, udało się zebrać niemal 30 litrów krwi! 

Wakacyjna Kropla Życia została zorganizowana we współpracy i pod honorowym patronatem Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz- Olszewskiej, która poprzez rozpowszechnienie idei „Podaruj innym cząsteczkę siebie” dąży do promowania i spopularyzowania wiedzy dotyczącej krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz przeszczepu szpiku kostnego.

Tegoroczna akcja została przeprowadzona w czterech miastach – Kętach, Cieszynie, Łodzi oraz Nowym Dworze Mazowieckim. W każdym z nich, znalazły się osoby, które oddały innym „cząsteczkę siebie”. Łącznie, do pomocy  włączyło się 75 krwiodawców. Dzięki nim, udało się zebrać 28 litrów, tego drogocennego płynu. Ponadto, 4 osoby zarejestrowały się w Banku Potencjalnych Dawców Szpiku. Na szczególne wyróżnienie zasługują mieszkańcy Cieszyna i okolic, którzy najliczniej przyłączyli się do naszej akcji i oddali potrzebującym ponad 10 litrów krwi.

W każdym z miast na krwiodawców, czekały pamiątkowe gadżety, t-shirty Plaża Open oraz przygotowana specjalnie na tą okazję koszulka.

Warto wspomnieć, że każda z akcji została przeprowadzona przy pomocy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Łodzi i Nowym Dworze Mazowieckim oraz Klubów Honorowych Dawców Krwi. W tym miejscu chcielibyśmy więc serdecznie podziękować Klubowi HDK przy PZ nr 10 w Kętach oraz Pani Barbarze Czarnik, Panu Tomaszowi Piwocha – współorganizatorowi akcji w Cieszynie, Klubowi HDK PCK przy MPK Łódź i Panu Ireneuszowi Laszczykowi oraz Klubowi HDK Legion.

Pamiętajmy, liczy się każda kropla. Pomaganie jest łatwe i nic nie kosztuje. Wszystkim, którzy przyłączyli się do Wakacyjnej Kropli Życia i oddali „cząsteczkę siebie” gorąco dziękujemy!