Dzika KartaRegulamin

Dzika karta przyznawana jest przez organizatora cyklu Plaża Open 2023 w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej (PZPS).
W każdym turnieju cyklu Plaża Open 2023 w ramach Grand Prix Polski w siatkówce plażowej organizator ma prawo przyznać po jednej dzikiej karcie na turniej mężczyzn i kobiet.
Organizator ma prawo nie przyznać żadnej drużynie dzikiej karty w turnieju.
Para z dziką kartą otrzymuje prawo do gry w turnieju głównym, a jej rozstawienie uzależnione jest od sumy punktów rankingowych.
W przypadku równej ilości punktów rankingowych par w turnieju głównym losowanie, które decyduje o miejscu rozstawienia przeprowadzane jest po zakończeniu eliminacji przez sędziego głównego w obecności komisarza zawodów. W losowaniu mogą uczestniczyć zainteresowane zespoły, zawodnicy czy organizatorzy.
Dzika karta w turniejach trzy, dwu i jednogwiazdkowych może być przyznana danemu zawodnikowi tylko jeden raz w sezonie. Jeśli w wyniku omyłki lub działania celowego, zawodnik zdobędzie punkty grając z dziką kartą w kolejnych turniejach, punkty dla obu zawodników grających w tej parze w danym turnieju są anulowane.

Wnioski

1. By aplikować o przyznanie dzikiej karty należy poprawnie wypełnić “Wniosek o przyznanie dzikiej karty” w postaci formularza google i wysłać go w odpowiednim terminie.

2. Ostateczne terminy wysyłania wniosków o przyznanie dzikiej karty na poszczególne turnieje cyklu Plaża Open 2023:
27.05.2023 r., godz. 16:00Plaża Open 2023 Mysłowice
02.06.2023 r., godz. 16:00Plaża Open Myślenice
02.07.2023 r., godz. 16:00 Plaża Open Białystok
08.08.2023 r., godz. 16:00Plaża Open Łódź