Informacje praktyczneLicencje – informacje praktyczne

Szczegółowe informacje praktyczne związane z licencjami PZPS, a także z udziałem par zagranicznych w turniejach Grand Prix Polski, dostępne są w oficjalnym Handbooku PZPS na 2021 rok.

Rodzaje licencji zawodnika (zawodniczki) siatkówki plażowej
Warunkiem startu w rozgrywkach siatkówki plażowej jest posiadanie odpowiedniej licencji.
Rodzaje i ceny licencji:
– licencja zawodnicza seniorska na cały sezon100 zł
– licencja zawodnicza seniorska jednorazowa (jeden turniej) – 40 zł

Zasady wydawania licencji PZPS
Licencja PZPS jest wydawana przez Polski Związek Piłki Siatkowej w biurze PZPS lub przez komisarza siatkówki (sędziego głównego) PZPS podczas turnieju.

Licencja PZPS może być wydana:
– osobie posiadającej obywatelstwo polskie,
– osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, po przedstawieniu pisemnej zgody macierzystej federacji, a także zgody odpowiedniej międzynarodowej federacji (CEV lub FIVB).

Warunki wydania licencji PZPS:
a) rejestracja na stronie internetowej https://beach.pzps.pl i postępowanie zgodnie z zawartymi na niej procedurami,
b) posiadanie na odprawie technicznej ważnych badań lekarskich, wydanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (zawodnicy zagraniczni ważny certyfikat medyczny CEV lub FIVB),
c) dokonanie opłaty za licencję PZPS u Komisarza Zawodów (lub w razie nieobecności komisarza u sędziego głównego).
e) wszystkie pozostałe dokumenty niezbędne do wydania licencji zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,
f) uiszczenie zaległości finansowych z poprzednich sezonów. Brak uiszczenia skutkuje odmową wydania licencji na następny sezon/turniej.

Ważność licencji siatkówki plażowej
– licencja zawodnicza seniorska na cały sezon – do końca ważności badań lekarskich, ale nie dłużej niż do końca sezonu. W przypadku upłynięcia terminu ważności licencji, licencja będzie bezpłatnie przedłużona po przedstawieniu nowych badań lekarskich,
– licencja zawodnicza seniorska jednorazowa – ważna na jeden turniej, za okazaniem ważnych badań lekarskich w czasie rozgrywania turnieju.

Biuro Sędziów - informacje praktyczne

Rozgrywki – informacje praktyczne

Wszystkie turnieje Plaża Open 2021 w ramach Grand Prix Polski w siatkówce plażowej zaliczane są do rankingu PZPS jako turnieje eliminacyjne do turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej.

W turniejach rozgrywanych w ramach rozgrywek PZPS mogą startować osoby, które:
– ukończyły osiemnasty rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju,
– nie ukończyły osiemnastego roku życia, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.

W trzygwiazdkowych turniejach mogą startować zespoły reprezentujące inne kraje. Zawodnicy zagraniczni i z innych krajów mogą uczestniczyć w turniejach zgodnie z zapisami punktu 1.14 i jego podpunktów.

Za udział w turniejach przyznawane są punkty rankingowe, zgodnie z zapisem w tabeli dla odpowiedniej rangi turnieju. Ranking PZPS jest prowadzony przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS dla siatkarek/siatkarzy, jak również dla zespołów.

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa par zagranicznych w turniejach dwu- i trzygwiazdkowych od eliminacji. Zawodnicy zagraniczni maja prawo do startu w turniejach z homologacją FIVB. Ilość par, które mogą wystąpić w turniejach wynosi maksimum 25 procent wszystkich zgłoszonych par do turnieju, uwzględniając eliminacje i turniej główny.

Siatkarki wracające z urlopu macierzyńskiego mają prawo do rozstawienia w turniejach po spełnieniu zapisów paragrafu 2.3.3.

Informacje praktyczne

Grand Prix Polski – informacje praktyczne

Wszystkie zespoły, które maja zamiar wystartować w turnieju Grand Prix Polski w siatkówce plażowej muszą dokonać rejestracji w systemie https://beach.pzps.pl i postępować zgodnie z zawartymi w nim procedurami.

Turnieje eliminacyjne dwu- i trzygwiazdkowe / Puchar Polski / Super Puchar Polski
Turnieje eliminacyjne dwu- i trzygwiazdkowe odbywające się w ramach rozgrywek PZPS w siatkówce plażowej rozgrywane są według poniższego schematu:
– eliminacje,
– turniej główny (ang. Main Draw).

System rozgrywania eliminacji
W zależności od ilości zespołów zgłoszonych do turnieju, eliminacje rozgrywane są w następujący sposób:
– od 0 do 8 drużyn, eliminacji nie rozgrywa się. Wszystkie zespoły zostają automatycznie zakwalifikowane do turnieju głównego,
– od 9 do 16 drużyn, eliminacje rozgrywane są w grupach. W zależności od ilości startujących zespołów do turnieju głównego awansuje od 2 do 4 zespołów z grupy,
– 17 i więcej drużyn, eliminacje rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia 8 zespołów, które awansują do turnieju głównego.

System rozgrywania turnieju głównego
Do turnieju głównego automatycznie z rankingu awansuje 8 par (7 lub 8 najlepszych z rankingu, w zależności od faktu, czy organizator przyznał dzika kartę, czy też nie).

Organizator w porozumieniu z Komisarzem PZPS informuje o wyborze systemu rozgrywania turnieju głównego (dla 16 zespołów – system brazylijski lub hybrydowy).

Rozstawienia zespołów dokonuje się na podstawie punktów rankingowych wszystkich par grających w turnieju głównym i par awansujących z eliminacji.

Uwaga: para z dziką kartą (zapis 2.5.3) otrzymuje prawo gry w turnieju głównym, a jej rozstawienie uzależnione jest również od sumy punktów rankingowych!

Do pobrania

Handbook 2021:
PDF

Informacja w sprawie licencji zawodniczych 2021:
PDF

Ceny licencji zawodniczych 2021:
PDF

Wniosek o wydanie licencji zawodniczej:
DOC

Wniosek o przyznanie dzikiej karty:
PDF | DOCX (wkrótce do pobrania)