Cieszyn też lubi pomagać!

W sobotę 5. lipca, na cieszyńskim rynku odbyła się druga odsłona akcji Wakacyjna Kropla Życia organizowana pod patronatem Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz- Olszewskiej. Mieszkańcy tego granicznego miasta bardzo chętnie oddawali innym „cząsteczkę siebie”, co zaowocowało zebraniem ponad 10 litrów krwi! 

Podczas drugiego turnieju z cyklu Plaża Open, w samym centrum rynku w Cieszynie stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, w którym chętni mogli oddać krew oraz zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Aż 29 osób zdecydowało się pomóc potrzebującym i podzielić „kroplą życia”. Ostatecznie krew oddało 20 osób, co pozwoliło na zebranie 10 200 ml tego życiodajnego płynu. Ponadto 4 osoby zarejestrowały się w banku potencjalnych dawców szpiku.

Na dawców czekały pamiątkowe gadżety przygotowane przez Pana Tomasza Piwochę – lokalnego współorganizatora akcji oraz sponsorów cyklu Plaża Open. Na zakończenie akcji, spośród wszystkich uczestników, wylosowany został jeden krwiodawca, który otrzymał przygotowaną specjalnie na tą okazję okolicznościową koszulkę.

Przypomnijmy, że podczas pierwszej akcji przeprowadzonej w Kętach, krwiodawcy oddali ponad 8 litrów krwi. Dzięki Wakacyjnej Kropli Życia udało się więc zebrać już prawie 20 litrów tego bezcennego płynu. Kolejna odsłona zostanie przeprowadzona już 19 lipca w łódzkiej Manufakturze. Pamiętajmy, liczy się każda kropla.